Co oferujemy?

Analiza otoczenia

Na podstawie zebranych informacji pokażemy Ci aktualną kondycję Twojego przedsiębiorstwa w porównaniu do konkurencji.
Ponadto na podstawie analizy rynku Twoich dostawców i klientów oszacujemy Twoje przyszłe zyski, abyś był zawsze przygotowany na zmiany koniunktury.

Analiza marketingu

Biorąc pod uwagę wyniki analizy otoczenia oraz inne wartości ekonomiczne doradzimy kiedy startować z planami marketingowymi, a o każdym planie marketingowym konkurencji dowiesz się z panelu powiadomień, abyś miał czas na reakcję i wprowadzenie własnego planu marketingowego.

Analiza sprzedaży

Otrzymasz graficznie opracowane wyniki przedsiębiorstwa podzielone na tygodnie lub miesiące.
Na takim wykresie bardzo łatwo połączyć wydarzenia towarzyszące wzrostom lub spadkom sprzedaży w Twojej firmie.

ANADAR CONNECT

Otrzymasz dostęp do autorskiej nitki informacyjnej, gdzie właściciele przedsiębiorstw związani z Twoią firmą dzielą się spostrzeżeniami.
Tutaj poznasz również ludzi, z którymi możesz współpracować np. łącząc dostawców aby osiągnąć niższe ceny surowców lub negocjować inne formy kooperacji.
Nitka informacyjna służy również jako panel ogłoszeń, które trafiają od razu do wyznaczonego targetu.

ANALIZA PRACOWNIKÓW

Oferujemy własną konfigurację oceny pracowników. Sam decydujesz za co ich oceniasz (czas pracy, aktywność, zadaniowość), a Anadar ukazuje wyniki jakie Twoi pracownicy osiągają.

ANALIZA TECHNICZNA

Na podstawie popularnej metody TRIZ, opracowaliśmy interaktywną matrycę TRIZ, która doradza rozwiązania techniczne na podstawie zadanych pytań.
Cały proces wykonania takiej analizy zajmuję w Anadarze ok. 10 sekund, a rozwiązania najczęściej pozytywnie zaskakują osoby przeprowadzające tą analizę

DLACZEGO MY?

Wypracowanie odpowiedniej pozycji konkurencyjnej, w warunkach współczesnej gospodarki, wymaga ciągłego poszukiwania nowych szans biznesowych, odkrywania nowych rynków, przeobrażenia istniejących zasobów oraz wchodzenia w nisze rynkowe z nowymi produktami. Coraz większego znaczenia nabierają struktury o silnej koncentracji posiadanego potencjału, cechujące się wysokim poziomem współpracy. Podmioty potrafiące współpracować, a także łączyć, będące w ich dyspozycji kompetencje i zasoby mają dodatkowe możliwości pozwalające na wytwarzanie wartości dodanej. Utrzymanie zdobytej pozycji konkurencyjnej wymaga od przedsiębiorstw zarówno odpowiedniego przystosowania się do zachodzących na rynku zmian, jak też nabycia zdolności kreowania tych zmian. Częstokroć jest to możliwe do uzyskania poprzez zwiększenie w różnych obszarach innowacyjności prowadzonych działań gospodarczych. Niejednokrotnie uzyskanie przewagi konkurencyjnej jest uzależnione od stopnia innowacyjności prowadzonej działalności gospodarczej. Innowacyjność staje się niezbędna do konkurowania w dzisiejszej gospodarce światowej.

dr inż. Marlena Grabowska
Współczesne formy relacji międzyorganizacyjnych
Kraków 2014

Warunkiem uczestnictwa we współczesnych globalnych procesach rozwoju jest aktywne kreowanie procesów innowacyjnych rozumianych jako działania mające na celu osiągniecie przewagi konkurencyjnej. Integracja procesów innowacyjnych postępuje już na poziomie przedsiębiorstwa, jednak możliwości wykreowania tak rozumianych innowacji nie zależą tylko od przedsiębiorstw, lecz od sieciowo zorganizowanej kooperacji, która nabiera cech systemów bardziej regionalnych niż branżowych.

prof. dr hab. inż. Tomasz Parteka
Czynnik innowacji w rozwoju regionalnym
Biuletyn KPZKm z.204, Wyd. PAN, Warszawa 2003, s. 84.

KONTAKT

E-MAIL

biuro@anadar.pl

TELEFON

(+48) 732 012 715